tel: 48 610 19 21 email: pspparznice@hot.pl

Biblioteka / Publiczna Szkoła Podstawowa

Biblioteka Szkoła

Biblioteka – miejsce dobre dla człowieka

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, ośrodkiem edukacji, którego zadaniem jest służenie realizacji programu nauczania i wychowania oraz przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji. Głównym celem działań biblioteki jest przygotowanie uczniów do samokształcenia w dalszych etapach edukacyjnych.

Od 2001 r.  biblioteka mieści się w sali numer 14 w nowej części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Parznicach. Przed rozbudową szkoły biblioteka mieściła się w wydzielonej części korytarza przy sali nr 8. Księgozbiór był nieliczny, sala niewielka, ale za to bajecznie kolorowa ozdobiona graffiti wykonanym przez gimnazjalistów. W pierwszym roku istnienia bibliotekarką była pani Wioletta Duralska, następnie  pani Grażyna Zdyb; od roku 2018/2019 panie: Jadwiga Kwiecień i Iwona Zielonka-Pyzara. Biblioteka szkolna udostępnia część pomieszczenia zbiorom Biblioteki Publicznej w Kowali Filia w Parznicach. Od 2002r. opiekę nad tymi zbiorami sprawowała bibliotekarka pani Alicja Suwała, obecnie pani Karolina Poneta. Ze zbiorów obydwu bibliotek mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, absolwenci, rodzice, a także mieszkańcy Parznic. Czytelnicy mogą wypożyczać książki oraz podręczniki szkolne do domu lub korzystać na miejscu z księgozbioru podręcznego, czasopism, Internetu – oraz urządzeń powielających – drukarka i ksero.

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Poniedziałek:  8.00 - 14.00

---------------

Wtorek:  8.00 - 14.00

Wtorek:  9.00 - 17.00

Środa:  8.00 - 14.00

Środa:  12.15 - 16.15

Czwartek:  8.30 - 12.30

Czwartek: 10.00 - 18.00

Piątek:  8.00 - 11.30

----------------

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele absolwenci, rodzice oraz mieszkańcy Parznic.
 2. W bibliotece można korzystać z wypożyczalni, kącika czytelniczego oraz stanowisk komputerowych(Internet).
 3. Czytelnicy mają bezpośredni dostęp do działu literatury beletrystycznej natomiast o podanie innych książek z księgozbioru głównego jak i metodycznego oraz zbiorów audiowizualnych zwracają się do dyżurnego bibliotekarza.
 4. Wszelkie torby i teczki uczniowie pozostawiają w wyznaczonym przez bibliotekarza miejscu.
 5. Korzystający ze zbiorów biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki oraz lekturę na okres dwóch tygodni
 7. Uczniowie przygotowujący się do konkursów oraz członkowie aktywu bibliotecznego mają prawo wypożyczyć jednorazowo większą ilość książek.
 8. Nauczyciele mogą wypożyczać pięć książek na okres jednego miesiąca.
 9. Po upływie terminu zwrotu czytelnik zobowiązany jest oddać książkę lub ją prolongować.
 10. Czytelnik może prosić bibliotekarz o zarezerwowanie mu potrzebnych materiałów.
 11. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
 12. Czytelnicy opuszczający szkołę ( pracownicy szkoły, uczniowie ) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych materiałów.
 13. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania produktów spożywczych.
 
 
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
 1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych (poszukiwanie materiałów w multimediach, programów edukacyjnych, wykonywanie prac własnych, tworzenie dokumentów Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji działających w szkole).
 2. Jednorazowo czas pracy na stanowisku komputerowym nie może przekraczać 1 godziny.
 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów, zabrania się instalowania innych programów , dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych.
 4. Użytkownicy komputera zobowiązani są do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem tzn.tylko w celach edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputera do gier, zabaw i wysyłania SMSów.
 5. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi urządzenia i programów. Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wybranego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu potrzebnych materiałów. Bibliotekarz może udzielić użytkownikowi pomocy jeśli aktualnie dysponuje wolnym czasem.
 6. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 7. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni , wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 8. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 9. Nie stosowanie się do punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych i sprzętu powielającego na okres wskazany przez bibliotekarza (najczęściej do końca roku).

Biblioteka oferuje swoim czytelnikom bogaty wybór lektur szkolnych, beletrystyki dla uczniów i nauczycieli, wydawnictw informacyjnych, filmów i nagrań muzycznych oraz innych dokumentów przydatnych uczniom, nauczycielom i rodzicom.
Obecnie zbiory liczą 5320 woluminów (stan z XII 2012 r.).
Nasza biblioteka jest skomputeryzowana, do skatalogowania zbiorów używany jest program MOL2000 + firmy VULCAN.

 

KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

Zbiory biblioteki gimnazjalnej ułożone są zgodnie z podziałem UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej).

 

0 – DZIAŁ OGÓLNY

Księgozbiór podręczny – encyklopedie, słowniki, wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym, podstawy wiedzy i nauki, cywilizacja, kultura, bibliotekoznawstwo.

 

1 – FILOZOFIA | PSYCHOLOGIA

Historia filozofii, poszczególni filozofowie, psychologia, logika, etyka, moralność.

 

2 – RELIGIA | TEOLOGIA | RELIGIOZNAWSTWO

Pismo Święte, Biblia, religia chrześcijańska, religie niechrześcijańskie (islam,judaizm) Mitologia Greków i Rzymian.

 

3 – NAUKI SPOŁECZNE | PRAWO | ADMINISTRACJA

Zagadnienia społeczne, demografia, socjologia, polityka, mniejszości narodowe, terroryzm, polityka światowa, partie polityczne, organizacje i ruchy młodzieżowe, praca, gospodarka, ekonomia, administracja, wojskowość.

 

4 – MATEMATYKA | NAUKI PRZYRODNICZE

Matematyka, astronomia, badania kosmosu, geodezja, fizyka, chemia, biologia, ekologia, genetyka, botanika, zoologia, miejsce człowieka w przyrodzie.

 

5 – NAUKI STOSOWANE | MEDYCYNA | NAUKI TECHNICZNE | ROLNICTWO

Medycyna, anatomia, zwalczanie alkoholizmu, narkomania, weterynaria, elektronika, transport, samochody, leśnictwo, rolnictwo, uprawa warzyw i roślin ozdobnych.

 

6 – SZTUKA | ROZRYWKA | SPORT

Architektura, rzeźba, rysunek, malarstwo, grafika, fotografia, film, teatr, gry, zabawy, sport.

 

7 – JĘZYKOZNAWSTWO | NAUKA O LITERATURZE | LITERATURA PIĘKNA

Filologia, nauka o literaturze, poezja, dramat, powieści, opowiadania, antologie, komiksy, literatura dla dzieci i młodzieży.

 

8 – ARCHEOLOGIA | PREHISTORIA | GEOGRAFIA | BIOGRAFIE | HISTORIA

Archeologia, opisy krajów, podróże, przewodniki, biografie, historia świat i Europy, historia Polski.

 

 

KSIĘGOZBIÓR O PATRONIE

„Biblioteka jest instytucją, która samym swym istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego”.

Jan Paweł II, 11.06.1999 r., Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka

 

KSIĘGOZBIÓR REGIONALNY

W skład księgozbioru regionalnego wchodzą głownie książki i broszury związane z tematyką regionu. Są to przede wszystkim albumy, przewodniki, monografie, tomiki poezji, biografie, wspomnienia, baśnie i legendy, informatory, foldery, mapy turystyczne.

Księgozbiór ten zawiera także niepublikowane dokumenty najczęściej sporządzane przez nauczycieli i uczniów gimnazjum dotyczące Kowali, Gminny Kowala, Radomia i Powiatu Radomskiego.

W tym księgozbiorze znajdują się też następujące pozycje:

- NIHIL NOVI. Z dorobku sejmu radomskiego 1505 roku Encyklopedia Radomia Powiat Radomski.
– Od średniowiecz do współczesności
– Radomskie Wędrówki Regionalne
– Patroni Radomskich Ulic
– Znani i nieznani ziemi radomskiej
– Kobiety w historii Radomia. Rok 1918.
– Wspomnienia (M. Walewska)
– W cieniu ustawy o reformie rolnej (wspomnienia z lat 1944-45)
– Piątkowski S. – Kowala
– Gierała Z. – Baśnie i legendy ziemi radomskiej, Baśnie i legendy ziemi świętokrzyskiej

 

CZASOPISMA

Auto Świat | Cogito | Newsweek | Poradnik Domowy | Psychologia w Szkole | Victor gimnazjalista | Wiedza i życie | Wychowawca

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Strona używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej